De flesta som tar examen fartygsbefäl klass 8, går en intensivkurs. Så är även fallet hos oss.

Vi önskar helst att eleven bokar sin kurs så att kurslitteratur finns eleven tillhanda minst 1 månad innan kursstart. Allt för att eleven skall hinna läsa in nödvändiga delar.

Därefter genomförs normalt kursen på två helger med start fredag lunch, och slut söndag lunch. Det krävs ofta ganska omfattande egenstudier under kursen, beroende på tidigare kunskaper.