För att ta examen Fartygsbefäl klass 8 krävs ett godkänt Läkarintyg för sjöfolk inre fart, kostnaden för detta ingår inte i kursavgiften. (Normalt ca 1200kr.)

Det krävs endast att ni har godkänd syn- och hörselförmåga – någon hälsodeklaration och tjänstbarhetsbedömning behövs alltså inte i ett sådant intyg eller tjänstgöring.

Manila intyg krävs från 1a jan 2017.
För att ert läkarintyg skall vara användbart efter 1a jan 2017 måste det vara utfärdat enligt Manila.

I Helsingborg/Skåne kan vi följande läkare:

Dr Malin Johansson 
Tel: 0708183312
Mail: malin0708183312@gmail.com