Vilken förkunskap krävs?
Det ställs inga formella krav på förkunskap. Sen är det viktigt att förstå att om man har väldigt lite erfarenhet av båt och hav, så måste man plugga lite mer.

Vilken ålder krävs?
För att ta examen klass 8 krävs endast att man är tillräckligt mogen ur ett studieperspektiv för att kunna tillgodose sig utbildningen. För att sedan agera befälhavare på handelsfartyg under 20brutto (tex RIB) krävs att man är minst 18år.

Krävs fullgott färgseende?
Ja, detta är en av de saker som medicinskt kan stå i vägen för en FB8 examen.

Var skriver man tentan?
Tentan skrivs i vår utbildningslokal. Den rättas sedan på Chalmers.